4508126588567552
Zanussi 金章 - 7公斤波輪式洗衣機/ 快思邏輯控制系統 ZWT7075H2WA • 多段水位調節 • 衣物風乾功能 • 潔桶功能 Product #: ultrondigital-Zanussi 金章 - 7公斤波輪式洗衣機/ 快思邏輯控制系統 ZWT7075H2WA 2024-09-26 Regular price: $HKD$3380.0 Available from: 奧創數碼-高清影音電視專門店In stock